top of page

PRIVACYBELEID

Door het bezoeken van onze website laat je gegevens achter die wij kunnen gebruiken. In deze privacyverklaring maken we graag duidelijk hoe wij hiermee omgaan, wat we met deze verzamelde gegevens doen én waarom.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid verstrekt. Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Jouw voor- en achternaam
– Jouw adresgegevens
– Jouw telefoonnummer
– Jouw e-mailadres
– Jouw IP-adres

 

Waarom gebruikt Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid jouw gegevens?
Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent. Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid kan jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht en/of op basis van een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang bewaart Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid jouw gegevens?
Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen
Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies, Google & Facebook
Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid gebruikt Cookies, Google Analytics, Google Tag Manager en Facebook-pixel om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords- en Facebookadvertenties van Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Facebook voor meer informatie.
Google en Facebook kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens hen verwerken. Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid heeft hier geen invloed op.
Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid geeft geen toestemming om via Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering stuur je Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid, via info@kcvrijheerlijckheid.be. Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens plaatsvindt, meldt Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid deze zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat ze er kennis van namen aan de Privacycommissie, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
De website van Kiwanis Club Diepenbeek Vrijheerlijckheid gebruikt een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Je kan ons steeds bereiken via
info@kcvrijheerlijckheid.be

 

bottom of page